Ole Suhrs Gade - Renovering af indvendige kældervægge

Følgende er udført på sagen:
Murer- og malerarbejde.
Opgaven udført i 2008